Algemene voorwaarden & disclaimer

Wanneer u hypotheekopzet.nl bezoekt en/of gebruik maakt van diensten of informatie op deze website, stemt u in met het volgende:

Hypotheekopzet.nl kan niet garanderen dat de site ononderbroken toegankelijk is en foutloos functioneert. Hypotheekopzet.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade – direct of indirect – als gevolg van het niet toegankelijk zijn of het niet naar behoren functioneren van de site.

Wij streven ernaar op de site juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, maar kan niet garanderen dat de aangeboden informatie juist, volledig en actueel is. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade – direct of indirect – als gevolg van het niet juist, volledig of actueel zijn van de aangeboden informatie.
De op de site verstrekte informatie en gedane aanbevelingen over hypotheken mogen niet worden beschouwd als een persoonlijk advies. De verantwoordelijkheid voor de keuze en het gebruik van de informatie berust bij de bezoeker van de site.

Wij behouden ons het recht voor om zonder vooraankondiging de informatie op de site, waaronder de tekst van deze Algemene voorwaarden & disclaimer, te wijzigen.

Op deze website is het mogelijk om via diverse formulieren direct in contact te treden met hypotheekrente.nl. Hypotheekrente.nl kan niet garanderen dat deze elektronische berichten niet op het verkeerde adres worden bezorgd of worden onderschept. De verantwoordelijkheid voor de keuze en het gebruik van elektronisch berichtenverkeer berust bij de bezoeker van de site. Hypotheekrente.nl kan niet garanderen dat aan hen gerichte elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Hypotheekrente.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade – direct of indirect – als gevolg van het niet of te laat ontvangen of verwerken van aan hen gerichte elektronische berichten.

Hypotheekrente.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de mogelijke aanwezigheid van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten in via de site toegankelijke gegevens, informatie, software, verwijzingen of hyperlinks.

Hypotheekrente.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Hypotheekopzet is een initiatief van Intergroep Verzekeringen B.V.